2005: Midnight Express

Dit jaar staat in het teken van de JIG en in het bijzonder van een gezamenlijk project van de JIG-partners, het Midnight Express Festival. We besteden er wat extra aandacht aan. De lezer die alleen geïnteresseerd is in de concerten verwijzen we naar het concertoverzicht.

JIG

Het in 2003 opgerichte samenwerkingsverband ‘Jazz in Groningen’ van de SJIG (coördinator), De Oosterpoort, het Grand Theatre, het Noord-Nederlands Conservatorium, het Cultureel Studentencentrum USVA en Buckshot Café speelt een belangrijke rol in 2005. De samenwerking moet leiden tot meer publiek voor geïmproviseerde muziek door vooral tot verjonging van het publiek voor haar concerten.

De samenwerkingsorganisatie ontvangt voor 2004 een bedrag van € 50.000 als programma stimuleringssubsidie en voor 2005 € 50.000 als programmasubsidie en € 20.000 als marketing stimulering subsidie.

Midnight Express

Een succesvol programma dat door de FPPM – subsidie (en de Groningse samenwerking) mogelijk wordt is het eerste Midnight Express Festival dit jaar. Het project is bedoeld om meer jongeren bij de jazz te betrekken.

Door goede marketing leidt het festival uiteindelijk tot 35% meer bezoekers waaronder veel jonge mensen. Met name de concerten in de USVA laten zien dat er ook onder jongeren serieuze belangstelling is voor jazz.

Gesteund door het succes van het festival dient de JIG ook voor 2006 weer een subsidieaanvraag in en heeft daarover een gesprek met een bestuurslid van het FPPM. Uiteindelijk leidt dat op 16 augustus 2005 tot nog een toekenning van het FPPM voor een marketing subsidie van € 33.245 (waaronder € 7.500 voor programma’s). Van de gemeente Groningen ontvangt de SJIG een subsidie van €13.800 dit jaar.

De impact van de samenwerking brengt veel extra werk voor de SJIG met zich mee: het SJIG-bestuur is niet alleen verantwoordelijk voor de eigen concerten maar ook voor die van de samenwerkingspartners (Midnight Express). Dus veel coördinatie en organisatie, een extra boekhouding en veel extra marketingcommunicatie. Er worden posters, flyers, programmaboekjes etc.gemaakt en er komt een JIG-beeldmerk en huisstijl

Het vraagt veel van het bestuur en voor de free-lance medewerkster van de SJIG, Mirjam Visser.

 

 

 

Midnight Express bestaat uit 21 evenementen op 6 verschillende locaties: de opening (Kick Off Party) is op 2 maart 2005, een avond met een multimedia spektakel, bigbandmuziek en een dj. De USVA biedt op drie vrijdagavonden een programma van veelal jonge musici: jazz en funk met een laagdrempelig karakter. In samenwerking met Studium Generale (samenwerkingsverband RUG/Hanzehogeschool op terrein van wetenschap en cultuur) worden viert lezingen gegeven over jazz-giganten door bekende Nederlanders zoals Jules Deelder en Hans Dulfer.

 

 

 

 

 

 

Concerten

De SJIG programmeert dit jaar zelf in Overstag, op Noorderzon, de Spieghel en experimenteerde in de Stalhouderij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal worden door de SJIG al dan niet in samenwerking met anderen in 2005 28 concerten gerealiseerd, met een gemiddeld 77 bezoekers. Daarnaast vinden er tientallen concerten plaats die mogelijk worden gemaakt door de subsidie van de FPPM, voor en totaaloverzicht zie ons concertoverzicht. Hieronder in het kort het programma van de JIG-partners:

De Oosterpoort

De Oosterpoort realiseert met de FPPM-geld opnieuw het ‘New York comes to Groningen’, het samenwerkings-project met bassist Joris Teepe. Dit bestaat uit 4 concerten per seizoen, waarbij Teepe in het gezelschap van telkens andere (Amerikaanse) gastleraren/musici een concert in de Binnenzaal van De Oosterpoort verzorgt. Het doel van de serie is om het publiek van het Conservatorium bij de Oosterpoort te betrekken en om (inter)nationale musici aan Groningen te binden.

Daarnaast is het boeken van een aantal grote risicovolle (kostbare) acts mogelijk zoals SJIG Andrew Hill en Von Freeman. Dat gebeurt is sanemwerking met de SJIG.

 

 

 

 

 

Grand Theatre

Grand Theatre verzorgt met het Trio Iffy feat. Chris Speed de ’proloog’ en met Sean Bergins Song Mob de slotact Midnight Express. Met vFPPM geldt kan ze daarnaast o.a. The Beau Hunks programmeren en samen met de SJIG het Bennie Wallace trio

 

 

 

 

Cultureel Studentencentrum USVA          

De USVA organiseert met FPPM geld haar aandeel in het ‘Midnight Express” mogelijk: 5 concerten, 3 avonden. En daarmee haar rol als ‘poort naar nieuw publiek’ vervullen; Via de USVA komen studenten aan de universiteit en hogeschool in contact met jazzmuziek.

Buckshot Café          

Buckshot Café organiseert met FPPM-geld Supersessies: 13 avonden waarbij Amerikaanse docenten van het Noord Nederlands Conservatorium eerst een concert verzorgen en daarna leiding geven aan een sessie met o.a. leerlingen van het conservatorium, voor de concertserie op de zondagmiddag is het mogelijk een aantal grote namen zoals Gary Willis en Rick Margitza naar Groningen te halen.                                  

SJIG

De SJIG speelt (naast haar in algemene zin coördinerende en qua marketing uitvoerende rol) ook een belangrijke rol in het vormgeven van het programma van deze eerste versie van het Midnight Express Festival, o.a. door het organiseren van de Kick off party en de lezingencyclus.

In de reguliere concertcyclus wordt met FPPM-geld o.a. een concert van Chris Potter mogelijk.

Noord-Nederlands Conservatorium

 Door de FPPM subsidie kan het NNC een zangworkshop door Sheila Jordan mogelijk maken. Daarnaast wordt een start gemaakt (op het Zernike college) met het “muziek op school” project.  Het project wordt uitgevoerd door conservatoriumleerlingen en heeft als doel Middelbare scholieren kennis te maken met jazzmuziek.

2 jaar JIG: wat heeft het opgeleverd?

De partners zijn zeer tevreden over de samenwerking, mede door de FPPM is er ontzettend veel gepresteerd vinden de partners en er is een succesvolle ontwikkeling in gang gezet. Niet alleen de partners zijn enthousiast, ook in de pers niets dan lof.

De partners zijn van mening dat voortzetting en doorbouwen op het nu bereikte succes gedurende een aantal extra jaren de kans op blijvende hogere publieksaantallen, vooral ook van jongeren sterk zal vergroten.

Het project Midnight Express in maart 2005 is het JIG-hoogtepunt van het jaar. Het festival leidt tot lokale samenwerking, goede publiciteit, een groot publieksbereik, naamsbekendheid voor de partners en voor Groningen.

Maar de FPPM-subsidieregeling die dit mogelijk maakte eindigt na de zomer. Een vraag die natuurlijk aan de orde komt in het samenwerkingsoverleg is wat de partners gaan doen als de aanleiding voor de samenwerking (subsidie aanvragen bi de FPPM) vervalt. Maar gezien het succes van de samenwerking besluiten de partners het samenwerkingsverband voort te zetten, zelfs wanneer slechts minimale of zelfs geen subsidies verworven kunnen worden.

Om ook de gemeente en provincie Groningen te interesseren in de JIG activiteiten, zoals Midnight Express gaan de partners hierover met ze in overleg maar dat levert vooralsnog niets op.

 

Door naar 2006

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: