2001: jubileum- en rampjaar voor de SJIG

De SJIG moet het met minder budget zien te rooien in het jubileumjaar van de SJIG dat 25 jaar bestaan. 25.000 gulden krijgt de SJIG van de gemeente in plaats van de gevraagde subsidie van 35.000. Binnen het bestuur is de stemming niet erg positief: de rol van de SJIG in de stad lijkt steeds marginaler te worden, de Marathon is weer terug naar de Oosterpoort, budget voor vernieuwende projecten is er nauwelijks, workshops doet de SJIG al enige tijd niet meer (overgegaan naar het Kunstencentrum), SJIG-concerten zijn versnipperd over te veel podia, de SJIG kan nauwelijks nog een centrale rol spelen in de stad.

Cultuurnota provincie

Na de gemeentelijke korting op het budget wordt de SJIG ook nog eens geconfronteerd met cultuurnota van de provincie die niet veel goeds in petto heeft voor de SJIG. Met ingang van 2001 wordt de structurele subsidierelatie van de Provincie Groningen met de SJIG beëindigd. In de provinciale Cultuurnota 2001-2004 wordt de SJIG aangemerkt als een zgn. distribuerende instelling en dat betekent concreet dat de SJIG vanaf 2002 van de provincie Groningen nauwelijks nog subsidie meer ontvangt om in samenwerking met regionale podia jazzconcerten te organiseren. De provincie verstrekt de SJIG ter overbrugging voor het jaar 2001 nog een eenmalige subsidie van fl. 50.000.

Rol SJIG na 2001

Voor het bestuur wordt het duidelijk dat de rol van de SJIG behoorlijk zal gaan veranderen:

  • de SJIG ontvangt van de provincie geen subsidie meer om zelfstandig jazzconcerten te organiseren;
  • buiten de stad zal de SJIG alleen nog maar een adviserende rol hebben als er regionaal plannen worden gemaakt voor jazzconcerten;
  • het SJIG- bestuur concludeert dat ze niet aan haar taakstelling kan voldoen: het bevorderen van de jazz en geïmproviseerde muziek door het (in de stad en) in de provincie organiseren van concerten met professionele musici (geen amateurkunst) in samenwerking mat het opgebouwde netwerk van podia;
  • dat hierdoor de continuïteit, en dus de verspreiding van jazz verloren gaat.

Een gesprek hierover wil de provincie niet. Voor het bestuur voelt het alsof de SJIG met betrekking tot haar kerntaak – het organiseren van jazzconcerten – langzaamaan volledig ontmanteld wordt door gebrek aan budget en de afhankelijkheid van plannen in de regio. In de regio wil men echter amateurkunst stimuleren en daar ligt niet het belang van de SJIG. In september laat bestuurslid Rudolf Hidskes in de krant weten dat het bestuur serieus overweegt de stichting op te heffen. Maar zover is het gelukkig nog niet. Eind december blijkt dat de SJIG toch weer subsidie krijgt voor het komende daar en dus is er nog geen reden er mee te stoppen.

Concerten

Het grootste deel van de subsidie wordt besteed aan een speciale concertserie in verband met het jubileum; daarnaast organiseert nog maar 8 concerten.

Veel SJIG-concerten dit jaar zijn big bands: De Nazaten, Big Bent Braam, de Stageband, het JC Tans Orchestra en ook de workshopachtige JazzFanfare. De meeste van deze optredens vinden plaats in de Engelstede in Engelbert. De Engelstede heeft genoeg ruimte voor grotere formaties maar de concerten worden niet zo goed bezocht.

Jubileumconcerten

De jubileumconcerten staan in het teken van muziek, (lokale) musici en podia die voor de muzikale ontwikkelingen in Groningen een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarvoor organiseert het bestuur o.as. een Groninger Jazzdag in het Grand Theatre. Het vindt op 23 december plaats. Er zijn optredens – zie de poster – van De Jazzfanfare met Sean Bergin,  Guitar Madness, Rein de Graaf en Jenne Meinema, Wolter Wierbos, Allan Laurillard, de broers Arling, Victor  de Boo. Veel muzikanten van het eerste uur dus.

In totaal worden in het kader van deze jubileum concertserie 18 concerten georganiseerd, alle concerten inhoudelijk van een hoogkwalitatief niveau.  De publieke belangstelling voor de meeste concerten is groot. M.n bij de funk/free jazz combinatie Defunkt (daarvoor St Louis Creative Ensemble), het Ronald Snijders Project (met muzikanten van het Surinam Music Ensemble), het trio De Joode Vatcher Braam en voor de Groninger JazzDag. De concerten van topmuzikanten Irene Schweizer, Paul Lovens en Marylin Crispell is helaas gering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerten provincie

In de provincie organiseert de SJIG iets van 30 concerten. Een deel van de concerten vindt plaats op nieuwe podia, die in de afgelopen jaren met extra steun van de provincie zijn ontwikkeld: het ‘Stemmen in de Kerk’ project van 5 concerten in Delfzijl, een serie van 4 concerten i.s.m Stichting Jazz in Sappemeer en concerten in Appingedam en Adorp.

De andere concerten vinden plaats in de oude ULO in Leek (7 concerten, waarvan 1 concert plaatsvindt in het Theehuis in Midwolde en 1 in het rijtuigmuseum in Leek), het Marnehoes in Wehe den Hoorn (3 concerten), het podium Eisseshof in Niehove (3 concerten) en in Garnwerd.

 

Door naar 2002

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: