1989: op zoek naar een nieuw jazzhuis…

Problemen met De Spieghel

In de loop der jaren is De Spieghel toch een probleem voor de SJIG gaan vormen: het slechte onderhoud van het pand, geluidsproblemen en het afnemend aantal bezoekers de tweede helft van 1989. Dat laatste wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de locatie: de Peperstraat is een straatje met een slechte reputatie, het wil er nog wel eens ruig aan toe gaan ’s avonds en ’s nachts. Niet echt aantrekkelijk voor de gemiddelde jazzliefhebber. De afnemende bezoekersaantallen heeft ook te maken denkt het bestuur met het toenemend aantal gratis concerten in de kroegen in de binnenstad.

Eind 1989 moet het huurcontract met de Spieghel weer met vier jaar worden verlengd en daar voelt het bestuur niet zoveel voor en ze besluiten de huurovereenkomst niet te verlengen, einde De Spieghel. Een nieuw jazzhuis hebben ze nog niet dus het bestuur steekt veel tijd in het vinden van een nieuwe locatie, dat zoekwerk laten ze deels uiteindelijk doen door de coördinator.

Het muzikantencollectief Noordpool zit op dat moment in een voormalig schoolgebouwtje aan de Aquamarijnstraat, een bouwval. Alan Laurillard, Gerard Ammerlaan, Els Bruining, Fedde de Groot, Ad Kempers, Charles Huffstadt, Hans Hoeksema, Marcel Rotgans en Johan Huizing willen het liefst samen met de stichting Jazz In Groningen hun werk in een nieuw onderkomen voortzetten.

Het wordt geen gemakkelijke opgave een locatie voor zowel SJIG als Noordpool, passend binnen het budget van de SJIG. Eind ’89 stelt het bestuur een commissie in met mensen van de SJIG en Noordpool om samen de huisvestingsproblemen op te lossen.

Een nieuw podium?

Hoewel aan de kleine kant heeft het bestuur het oog laten vallen op het pand aan het Gedempte Zuiderdiep 137 waarin het Filmmuseum op dat moment is gevestigd. Het bod dat de SJIG uitbrengt op het pand – blijkt veel te laag. Om te voorkomen dat de SJIG zonder podium zit vanaf 1990 – de huur van De Spieghel loopt per 01 januari 1990 af – wordt besloten in zee te gaan met de eigenaar van het café naast het Filmmuseum, lunchcafé Overstag, gevestigd in een voormalig bankgebouw.

Het voormalige Overstag-pand

Marathon

Geen Marathon in 1989, De Oosterpoort kon vanwege de late Marathon in 1988 niet meer op tijd subsidie aanvragen bij het ministerie van WVC.

Henri de Wolf jazzprijs ‘89

De jaarlijkse prijs – een kunstwerk van de schilder/tekenaar Henk Mual – gaat dit jaar naar de organisator van De vrije Hand concerten, Paul Penninkhof.  Renze de Vries, juryvoorzitter reikt Paul daarnaast een brilletje uit zodat hij “zodat hij de Groningse jazzwereld duidelijk kan zien”. Aanleiding voor de gimmick is een interview met Paul in het huis-aan-huisblad “Loeks” eerder die week waarin hij fors uithaalt naar de SJIG door het bestuur te kwalificeren als “een clubje dat uitblinkt in naïviteit en krachteloosheid en totaal geen slagvaardigheid aan de dag legt”. Reden van de kritiek is de vermeende weigering van de SJIG “Penninkhofs Zomerjazzfestival” op 20 augustus in de binnenstad financieel te ondersteunen.  Later moet Penninkhof z’n excuses aanbieden als blijkt dat de SJIG wel degelijk ondersteuning biedt.

De gemeente besluit extra budget beschikbaar te stellen voor de culturele sector. Grand Theater ontvangt dit jaar 192.000 gulden, de SJIG 75.000. En ook de provincie pakt uit met extra geld, 80.000 gulden gaan er naar de SJG, in totaal heeft de SJIG 155.000 te besteden.

Concerten

De SJIG organiseert 72 concerten dit jaar, zie het concertoverzicht voor alle concerten:

  • 39 concerten in De Spieghel. Succesnummers zijn Big Jay McNeely, David Murray, het Geard Ammerlaan Orchestra en de Vrouwen Big Band. Een exploitatietekort aan het eind van het jaar is voor het bestuur aanleiding in de toekomst minder concerten te organiseren maar dan wel van hogere kwaliteit. Half december vindt het laatste concert in De Spieghel plaats, door Willem Breuker met z’n Kollektief.

 

  • 25 concerten op 11 podia in de provincie. Jaarlijks veranderen het aantal deelnemende podia omdat in de praktijk de doelstellingen van de horecaondernemers en die van de SJIG niet altijd stroken. Veendam en Sappemeer zijn daarom vervallen.

 

  • 10 concerten voor de ZomerJazzFietsTour op 26 augustus, de tour is weer een groot succes, zowel qua aantal bezoekers als qua niveau van de optredende muzikanten: o.a. Frans Vermeerssen, Johan Huizing en het (Belgische?) Tuba Trio.

Naast de concerten ook dit kaar weer veel workshops en clinics en een speciale informatieavond van de FNV voor muzikanten.

Door naar 1990

 

 

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: