1983: meer concerten… ook op film

Het is een goed jaar voor jazz-minnend Groningen en voor de SJIG. Het bezoekersaantal van de concerten neemt flink toe in 1983, naar gemiddeld 90 per concert in de eerste helft van het jaar. De SJIG organiseert 41 concerten en 7 workshops, dat is ook een flinke toename ten opzichte van voorgaande jaren.  Dat heeft wel een keerzijde: die extra concerten zijn mede het gevolg van de afnemende activiteiten op andere podia en de SJIG krijgt geen extra budget dus het kraakt wel om zowel concerten en workshops te organiseren. Maar de recette neemt gelukkig ook toe door het groeiend aantal bezoekers, fl 11.000 in plaats van de begrote fl. 8000.

Bestuur

Het bestuur van de SJIG bestaat nog uit 6 mensen, onder voorzitterschap van Berrie Scholten. Chris Petrus en Leo Bruin hebben bedankt als bestuurslid. Sem van Gelder en Adriaan de Voogd vormen samen nog steeds de programmacommissie. Het bestuur heeft fl 57.000 subsidie te besteden. Van de Raad van Advies wordt niets meer gehoord. Ze lijkt een zachte dood gestorven.

Oosterpoort

Eind 1983 krijgt de SJIG van de Dienst Stadsschouwburg/Oosterpoort het bericht dat de JazzMarathon van 1984 en de komende jaren vervalt. De fl 80.000 die voor de Marathon is gereserveerd wordt overgeheveld maar het Groninger Manifest. De Oosterpoort wil dat de JazzMarathon in de vorm van een compositieopdracht en uitvoeringen onderdeel gaat worden van het multi-media theaterproject Jules Verne dat in de zomer wordt uitgevoerd onder regie van Frans Marijnen. De SJIG voelt hier niets voor en is furieus, te meer omdat voor 1984 door De Oosterpoort ook geen extra geld van het rijk voor de marathon is aangevraagd. Ook 18 jazzgroep, 7 muzikanten, 4 muzikantenorganisaties en de Culturele Raad laten hun stem horen tegen het plan van de Oosterpoort.

Gelukkig steekt de bestuurscommissie van de Stadsschouwburg/Oosterpoort een stokje voor de plannen van de dienst: de fl 80.000 moet voor de Marathon behouden blijven en De Oosterpoort moet voor 1985 alvast op zoek naar budget voor de Marathon.

Jazzpodia verenigen zich

Het initiatief van de SJIG vorig jaar krijgt een vervolg in 1983. In april van dit jaar besluiten de gezamenlijk podia in een vergadering in Utrecht onder voorzitterschap van Henk Huis in’t Veld (van het Papenstraattheater in Zwolle) tot de oprichting van een eigen belangenorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Podia voor Jazz- en Geïmproviseerde Muziek. Binnenkort moet de eerste officiële Algemene Ledenvergadering worden belegd.

De nieuwe organisatie wordt de vierde “poot” van de landelijke jazzinfrastructuur, naast de Stichting Jazz In Nederland (SJIN), de BIM (Beroepsvereniging van Improviserende Musici) en de SWING (Stichting Workshop voor lmprovisatiemuziek in Nederland). De schatting is dat er op dat moment tussen 150 en 200 jazzpodia zijn.

JazzBeeld

“Hij schept ter plekke. Je betrapt de muzikant op het moment zelf van de scheppingsdaad. Op dat moment ontstaan de kompozietsies. Wanneer hij zijn instrument bespeelt schrift hij letterlijk een nieuwe song. Als zodanig is het een zeer emootsjonele, persoonlijke kunst en zo komt het ook over. Ook in vizueel opzicht.”

De openingsalinea van de Konseptnota Stichting jazzbeeld i.o, een citaat van David C. Chertok, een verwoed Amerikaanse verzamelaar van jazzfilms. De spelling is uiteraard modern Nederlands van de secretaris van de stichting i.o.

In 1979 begon Piet Wichers uit Groningen met het filmen van concerten in Groningen. Maar met de jaren wordt het een serieuze zaak en wordt in overleg met de SjIG bedacht dat er een professionele stichting moet worden opgezet. In 1982 wordt de Stichting JazzBeeld opgericht zodat ook subsidie kan worden aangevraagd voor professionele apparatuur.

De gemeente verstrekt op advies van de Culturele Raad in februari 1983 aan JazzBeeld eenmalig fl 10.500 subsidie en de SJIG doet er 1000 gulden bij, vervolgens moet JazzBeeld zelf op zoek naar financiering.

logo JazzBeeld

In 1983 presenteert Stichting JazzBeeld een ambitieus beleidsplan, de stichting wil naast de concertregistraties o.a. educatieve programma’s gaan ontwikkelen, die onder meer op scholen, in jongeren- en vormingscentra, op volkshogescholen en -universiteiten en in jazzclubs gebruikt kunnen worden.

Het bestuur vindt ook dat de honderden jazzfilms die overal gemaakt zijn door particulieren en organisaties moeten worden geïnventariseerd, verworven  en veilig gesteld om te voorkomen dat ze zonder dat iemand ze ooit heeft gezien in de prullenbakken verdwijnen (zoals gebeurde met de door de VPRO gemaakte opnames van een concert van saxofonist Albert Ayler met z’n quartet in 1964, waarmee de enige resterende liveopnamen van Ayler verloren gingen).

En de stichting wil de mogelijkheid onderzoeken, om een commercieel videolabel te starten. Maar over de haalbaarheid van het laatste bestaan wel wat twijfels.

JazzBeeld heeft tot 1983 22 films voor de SJIG en impresario Paul Acket vraagt Wichers of hij ook niet wil filmen op het Haagse North Sea Jazz Festival. Uiteraard wil Wichers dat. In totaal zijn er dan ongeveer 70 concertfilms opgenomen. Piet Wichers heeft inmiddels in de Groningse jazzscene de bijnaam Piet Video verworven. De laatste jazzconcertfilm is van 1995. Wichers legde daarnaast het leven en werk van Herman Brood uitgebreid vast op film.

Concerten

Het aantal concertavonden in De Spieghel wordt uitgebreid naar 3 avonden: dinsdagavond workshops, donderdag- en zaterdagavond concerten. De toegevoegde donderdag is speciaal voor beginnende en regionale groepen en speciale projecten, overdag kunnen ze er repeteren, ’s avonds voor publiek spelen

Aanleiding van de uitbreiding is de start dit voorjaar van het Broeikasproject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project is bedoeld voor jonge muzikanten om podiumervaring op te doen.  Het Broeikasproject blijkt lucratief voor de SJIG want ze houden er fl 1800 aan over waaruit een deel van de extra donderdag kan worden betaald. In mei en juni worden 6 broeikasconcerten gehouden in De Spieghel met o.a. Bé Meiborg, Frank Vermeerssen en Noord Negen.

 

De Spieghel

Voor het complete overzicht van de concerten dit jaar check het concertenoverzicht.  Het programma is weer indrukwekkend, een paar bekende en minder bekende namen: trio’s en kwartetten van Lou Donaldson, Sal Nistico, Pukwan en Zila, Frank Foster, Horace Parlan, Clifford Jordan, de Noodband van Alan Laurillard, Fra Fra Sound en Noord Negen.

Er worden meerdere workshops gehouden dit jaar:

  • Een percussieworkshop voor beginners onder leiding van Hans Hoeksema over basritmes uit West-Afrika
  • Een percussieworkshop door Dirk Smid gericht op “Afrikaanse ritmische elementen”
  • Een gevorderden workshop door Be Meiborg over blues, vrije funk en latin.
  • Een componistenworkshop door Alan Laurillard
  • Beginnersworkshop door pianist/componist Erik Huele over beginnende jazzschema’s
  • Een bassistenworkshop door Gerard Ammerlaan.

VERA

Samen met VERA organiseert SJIG nog een concert van de (Zweedse?) Jazzdoctors en Junior Walker and the AllStars, een bekende en succesvolle funky R & B band van saxofonist Walker uit de stal van het Motown label.

10e JazzMarathon

Op 20, 21 en 22 mei de 10e JazzMarathon in De Oosterpoort met o.a. saxofonist Odeon Pope, zangeres Abbey Lincoln, trompettist Don Cherry, drummer Ed Blackwell en latin jazz legende Machito.

In de week van de Jazz Marathon toont JazzBeeld eerder gemaakt video-opnamen van jazz- en blues-concerten in de bibliotheek op de Vismarkt.

 

Door naar 1984

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: