1982: “Groningen mekka voor jazz en geïmproviseerde muziek”

Groningen maakt langzamerhand serieus naam als een belangrijke jazz-stad in Nederland, niet alleen door het aanbod aan jazz in de stad maar ook door het aantal plaatselijke muzikanten en jazzgroepen.  Andere steden nemen Groningen vaak als voorbeeld en tijdens de uitreiking van de Buma Boy Edgar prijs in 1982 aan de Groningse muzikant Alan Laurillard prijst de jury niet alleen de kwaliteiten van Laurillard maar ook die van Groningen dat zich ontwikkelt tot “mekka voor jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland” en “een jazzscene die in veel opzichten veel frisser en levendiger is dan de Amsterdamse”.

Alan Laurillard

De Stichting blaakt van zelfvertrouwen, het bestuur werkt goed samen en weet veel concerten te organiseren, komt met de Oosterpoort tot een gezamenlijke jazz-agenda en ontwikkelt samen met de provincie beleid voor jazz in de regio. En de stichting automatiseert haar boekhouding, weliswaar “op een geleende computer”, maar toch….

Landelijke samenwerking jazz-podia

Begin van het jaar zijn de resultaten van de door de SJIG gehouden enquête eind vorig jaar onder 150 andere jazzpodia in Nederland bekend. Van de 150 geënquêteerden reageren er 35. De podia willen vooral informatie uitwisselen met betrekking tot gemeenschappelijke thema’s zoals subsidieverweving, financiële zaken en het gezamenlijk progammeren van Europese en Amerikaanse jazzgroepen. De SJIG gaat, aangemoedigd door de uitkomsten, intensief overleggen met andere podia. Adriaan de Voogd en Dini Voogd reizen stad en land af om met programmeurs en besturen van andere podia te praten over gemeenschappelijke onderwerpen en behoefte aan samenwerking.

Afgesproken wordt om volgend seizoen een vergadering te organiseren, samen met de al bestaande Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek Nederland.

Die vergadering vindt 2 november plaats in het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg. Alle belangrijke Nederlandse podia zijn aanwezig. Ernst Reijsiger en Gijs Tra van de jazz-werkgroep van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) zijn aanwezig als toehoorders.

Men wil tot bundeling van krachten komen en landelijke coördinatie van activiteiten. De hoop is dat door krachtenbundeling subsidieaanvragen bij de provincie niet meer “in de prullenbak” belanden maar serieus zullen worden behandeld. De wensen van de jazzpodia zullen worden verwerkt in het eindrapport van de CRM-werkgroep eind van het jaar. De verwachting is dat het rapport zal leiden tot een versterking van de infrastructuur van jazz en geïmproviseerde muziek.  Volgend jaar wordt er weer een vergadering belegd.

De druk op De Spieghel zal weer toenemen. De Troubadour stopt halverwege 1982 met de organisatie van jazz-concerten: te weinig bezoekers.

Concerten

JazzBeeld

De afgelopen jaren zijn er sporadisch video’s gemaakt van jazzconcerten in Groningen. In 1982 wordt de Stichting Jazzbeeld opgericht die tot doel heeft jazz- en bluesconcerten te registreren en bestaand filmmateriaal te inventariseren en verantwoord te bewaren voor het nageslacht. Daarvoor vraagt JazzBeeld begin oktober 1982 een subsidie aan bij de gemeente van fl 10.500. Bij de aanvraag geeft de Stichting aan dat er in het verleden te weinig is geregistreerd en te veel filmmateriaal in Groningen verloren is gegaan. SJIG draagt financieel bij aan het werk van de JazzBeeld. De gemeente Groningen geeft aan dat ze niet voor 1 februari 1983 op de aanvraag zal reageren.

Jazz en blues in de Spieghel

Klinkende namen weer dit jaar in De Spieghel, jazz en blues, in totaal 26 concerten:

  • Ernst Reisiger
  • Jimmy en ell
  • J. C. Tans & Rockets. Wie J.C. Tans is? Check de biografie van Jan Cees op jazzhelden  J.C. Tans bio

  • Alan Eager, hij treedt, begeleid door het trio van Rein de Graaff, voor het eerst sinds 25 jaar weer op en dat gaat niet van een leien dakje. Het concert kent “pijnlijke momenten” volgens het Nieuwsblad, waarschijnlijk te wijten aan griep, drank en “de sporen van een bruisend leven”.

  • Arnett Cobb met trio van Rein de Graaff
  • Steve Lacy/Mal Waldron
  • Bluesgitaristen Johnny Shines, Little Willie Littlefield en R.L. Burnside. Swingmaster neemt van Burnside ‘s middags in de winkel aan de Kruitlaan een aantal nummers op die een paar jaar later op de plaat Hill Country Blues van Burnside worden uitgebracht.

JazzMarathon

De Oosterpoort heeft te kampen met een flink financieel tekort en de bestuurscommissie van de Oosterpoort blokkeert nieuwe uitgaven voor pop, jazz en blues. De SJIG is er dan ook niet gerust op en wil een gesprek met de muziekmedewerkster van de Oosterpoort, de latere directeur Marianne Lange. Maar dat gesprek wordt gecanceld. Maar uiteindelijk wordt door Adriaan de Voogd toch weer in staat gesteld een programma te maken voor de Marathon, eind mei. Op het programma staan David Murray, pianist Alexander Von Schlippenbach met zijn New Global Unity Orchestra, altsaxofonist Luther Thomas met zijn New Wave Qaurtet en het Doug Hammond Quartet.

Maar er hangt een zwaard van Damocles boven de marathon…..

 

Door naar 1983

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: