1978: breuk met De Oosterpoort

Een eigen jazzhuis houdt het bestuur ook in 1978 bezig. Het lijkt een onmogelijke wens. Maar er gloort toch een beetje licht aan de horizon want er vindt een gesprek plaats tussen het bestuur en de nieuwe exploitanten van het Spiegheltheater (daarvoor De Spieghel), Jetske van Westerling (de uitbaatster van de White Horse bar na Sem van Gelder) en Ina van der Kooi. Ze zijn bereid de Stichting Jazz onderdak te bieden voor concerten. De eerste concerten zullen er in 1979 plaatsvinden.

“Fooienbeleid”

Eddy Determeijer schrijft in september 1978 een zeer uitgebreid artikel over de karige subsidiëring van jazz in Groningen onder de kop “Jazz en het gemeentelijk fooienbeleid”.  Terwijl gemeenten als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht veel geld in jazz stoppen – resp. 126.000, 200.000, 170.000 en 30.000 gulden – ontvangt de SJIG fl 8850,–. “Groningen swingt op achtentachtighonderdvijftig gulden!” schampert Eddy richting gemeente. En Eddy verzucht “Nee, het is geen zetfout, er ontbreekt geen 0. Hoe kan dat, hoe is het zo gekomen?”.

Eddy constateert dat die fl 8850 geen bedrag is om jazzbeleid voor te ontwikkelen laat staan een eigen jazz-huis.

Breuk met de Oosterpoort

De relatie met De Oosterpoort is ook een terugkerend thema in het bestuur en de irritatie over de voortzetting van kleinschalige producties door de Oosterpoort blijft. Door de toenemende focus op kleine concerten mist de Oosterpoort – en het groeiend jazzpubliek in de stad – een aantal grote jazz-namen die elders in het land wel optreden.

Bij de Stichting jazz en bij kleine podia in Groningen leeft de angst dat De Oosterpoort steeds meer de dienst gaat uitmaken als het gaat om het aanbod van jazz in de stad. Curieus is dat de directie-assistent van De Oosterpoort Joop Veuger (en die in het artikel het beleid van De Oosterpoort verdedigt) ook in de Adviesraad van de SJIG zit. Veuger volgt in 1978 Peter Smids op bij de Oosterpoort.

De programmering van de 5e jazzmarathon – die met de komst van Veuger sterk is verbreed – laat te wensen over vindt het Nieuwsblad van 14 september 1978 maar de hulp van de SJIG bij de programmering wijst de Oosterpoort af omdat men – hoewel de SJIG eerder bij de organisatie van de marathon was betrokken – de mensen van de SJIG nu “te licht” acht.

Het blad Jazz/Press noemt de 5e jazzmarathon “Niet evenwichtig, [..] een allegaartje van langsrossende New Orleansers, swingers & jumpers, boppers, freeboppers, avantgardisten en eksperimentalisten”. Maar daar is directeur Ton Post het eigenlijk wel mee eens. Op het programma staan o.a. zangeres Cathy Berberian, Lionel Hampton en MeZZing.

Onvrede over de samenwerking tussen SJIG en Oosterpoort leidt tot terugtrekking van de SJIG uit de voorbereiding van de Jazzmarathon. De 2e helft van het jaar vindt er helemaal geen overleg meer met De Oosterpoort plaats. De breuk is definitief.

Adriaan de Voogd: “Joop Veuger was de opvolger van Peter Smids. Als directie-assistent had hij de hele muziekprogrammering in zijn portefeuille. Peter is een echte jazzliefhebber en de jazz was bij hem in goede handen. Peter heeft de kennis en het netwerk. Bij Joop ontbrak dit. De SJIG heeft diverse pogingen gedaan hem gevraagd en ongevraagd te adviseren. De relatie was problematisch. Joop was weinig ontvankelijk voor deze steun.

Hij heeft het oa gepresteerd de organisatie van de JazzMarathon in handen van een jazzimpresario te geven. Formeel was dit niet zo, maar zo werd het door de SJIG gezien. De stichting was i.v.m. belangenverstrengeling hier fel op tegen. En daarna kwam het niet meer goed tussen Joop en de SJIG.

Joop Veuger is opgevolgd door Marianne Lange. Met haar heeft de stichting wel weer kunnen samenwerken. Natuurlijk lag de eindverantwoordelijkheid bij het Cultuurcentrum de Oosterpoort. Namens hen mocht ik van 1980 tot 1986 het programma van de JazzMarathon samenstellen. Formeel staat dit los van de SJIG, maar men is tevreden met deze constructie.”

Begroting

Ondanks een beleidsplan met een raming van 29.000 gulden aan verwachtte kosten om de stichtingsdoelstellingen te kunnen realiseren ontvangt de SJIG slechts fl 8850 subsidie van de gemeente. Afzonderlijk ontvangt de SJIG nog een incidentele subsidie van fl 3930 van de gemeente voor workshops. Totaal dus ruim 12.000 gulden. Daarvan houdt de SJIG weinig over dat jaar.

Opstand in De Troubadour

Verder dat jaar weer een pleidooi van het Nieuwsblad voor een jazz-huis. Aanleiding is een “opstand” van jazzmuzikanten in De Troubadour. De Troubadour in de Peperstraat is dan nog een klein intiem jazzcafé waar plaatselijke muzikanten en conservatoriumstudenten samenkomen om te experimenteren met muziek. Maar de betaling aan muzikanten is afhankelijk van de omzet, muzikanten – professioneel en amateur- ontvangen een percentage van de drankomzet die avond en ja, die valt wel eens tegen. En sinds kort is er de zgn. BIM-norm (Beroepsvereniging voor Improviserende Musici) die een norm hanteert van fl225 per muzikant per optreden. Dat kan De Troubadour natuurlijk niet betalen, de muzikanten moeten het veelal doen met een paar tientjes. Maar ja, muzikanten willen spelen, ook voor een paar tientjes, want er zijn al zo weinig mogelijkheden in de stad voor jazzconcerten.

Het Nieuwsblad concludeert dat er maar één oplossing is: “De gemeente honoreert nu eindelijk de al jarenlang voortdurende smeekbede van de Stichting Jazz in Groningen om een eigen jazzhuis.” Voorlopig blijft het wishful thinking.

Concerten

Maar ondanks het gerommel en gemopper in de lokale pers en een beperkt budget gebeurt er toch weer wat op de stadse podia. De SJIG organiseert wederom niet zelf maar doet dat in samenwerking met VERA, Simplon en andere podia. Met name de samenwerking met VERA bevalt. In totaal 15 concerten dat jaar, jazz en blues, een verdubbeling ten opzichte van 1977:

VERA:

18 februari:  de Mississippi Delta Blues Band

29 april:       the Buddy Tate Quartet

27 mei:         A little shot of R & B een ééndaags festival met oa Eddy Cleanhead   Vinson,Mighty Flea Conners, Mickey Baker en films van de Amerikaanse filmverzamelaar David Chertok.

2 september: Hans Dulfer met Hessel de Vries (piano), Cees van der Laarsse (bas)en Pierre van der Linden op drums. Het verhaal wil dat de concerten in VERA in Amsterdam inmiddels zo vermaard zijn dat Dulfer er zo graag wilde spelen dat hij er voor heeft betaald om op te kunnen treden. Nou ja, het is een verhaal….

7 september: AIR, een trio uit New York met oa. Henri Threadgill

9 september: bluespianist Sunnyland Slim (1907-1995) & blueszangeres Big Time Sarah (1953-2015)

Big Time Sarah in 1982. Fotograaf onbekend.

8 oktober:        Jemeel Moondoc and Ensmeble Muntu

4 november:   The EthnicHeritage Ensemble onder leiding van multi-instrumentalist Kahil El-Zabar. De jongste lichting AACM musici uit Chicago.

30 november: the World Saxophone Quartet met David Murray, Julius Hemphill, Oliver Lake en Hamiet Bluiett

Pakhuis:

22 januari: trombonist Louis Nelson & drummer Barry Martin & La Vida Jazzband

21 mei:      de Amerikaanse fluitist Joseph Thomas & La Vida

Simplon:

27 juni:      het Harry Miller Kwintet, bezetting Harry Miller, bas, Sean Bergin, saxen, Han Bennink, drums, Mark Charig cornet en althoorn en ?. Wolter Wierbos voegde zich enkele jaren later bij de band.

26 oktober: pianist Burton Greene met z’n trio

Troubadour:

29 oktober: Tune Up en Klei. 2 Groningse groepen die beide de finale van het Loosdrechtse jazzfestival bereiken (formele winnaars zijn er niet, “finalist” is het hoogst haalbare). Nooit eerder vertoond. De SJIG omschrijft het succes in het jaarverslag met enige trots als een “belangrijke stimulans voor het jazzgebeuren in het noorden” en voor het Nieuwsblad is het weer een goed argument voor een jazz-huis in de stad. Klei is een trombone duo van Wolter Wierbos en Joep Maessen. Maessen kwam eind november 1983 om het leven bij een auto-ongeluk. Harry Miller, ook betrokken bij het ongeluk, overleed op 13 december aan zijn verwondingen.

Tune Up

Tune Up bestaat uit Alan Laurillard sopraansax comp/arr, Peter Tjeersma tenorsax comp/arr, Rob Kaptein op contrabas, Robert Veen op altsax, Addy Scheele, piano comp/arr, Chris van der Riet baritonsaxen fluit Henk Rozema op drums.

Tune Up

Hieronder een fragment van de band tijdens het festival met introductie van de welbekende radio – presentator Aad Bos. Geluidsfragment en foto van de band beschikbaar gesteld door Addy Scheele.

Zomermanifestatie

In juli en augustus draagt de SJIG bij aan de Zomermanifestatie met optredens van James Newton / Ron Carter Quartet, Willis Jackson / Von Freeman Kwintet, Archie Shepp (die hetzelfde weekend ook in het Pakhuis speelt).

Willis Jackson in het Sterrebos. Foto Louwrens Ellens

De Engelse saxofonist Lol Coxhill (1932-2012) en de Amerikaanse bluespianist Memphis Slim spelen in resp. het Kruithuis en De Oosterpoort.

Workshops

Dit jaar worden voor het eerst een aantal latijns-amerikaanse workshops georganiseerd in jongerencentrum Simplon. Doel van de workshops is om lokale muzikanten vertrouwd te maken met latin music De workshops worden goed bezocht, zo’n 13 muzikanten per workshop.

Al met al een succesvol jazzjaar in Groningen.

Door naar 1979

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: