1977: op zoek naar samenwerking

Bestuur

Het bestuur en de adviesraad beginnen in 1977 in een andere samenstelling. Eddy neemt zitting in de adviesraad, Henk Hofstee neemt zijn plaats in als secretaris. De adviesraad bestaat uit 13 leden. Vergaderingen van bestuur en raad vinden nog steeds gezamenlijke plaats.

Op de agenda van het bestuur zowel in 1977 als in 1976 (en de komende jaren) een aantal telkens terugkerende onderwerpen: een eigen jazz-huis en de Oosterpoort.

De wens om voor de jazz in Groningen een eigen “tehuis” te creëren is er lang. Vanwege geldgebrek en het ontbreken van een geschikt pand in de binnenstad lukt het niet om een eigen en noodzakelijk geachte “jazz-huis” voor mekaar te krijgen.

De Oosterpoort vraagt aan het begin van het seizoen 1977-1978 advies van de SJIG over de programmering van jazzconcerten omdat de Oosterpoort daar geen ervaring mee heeft. Het bestuur adviseert de Oosterpoort zich te richten op grote concerten en kleinschaliger concerten over te laten aan de kleinere lokale podia en de SJIG.  Maar al snel blijkt dat de Oosterpoort toch ook kleinere concerten gaat organiseren en wordt daarmee een directe concurrent van de kleine podia in de stad. Het bestuur is er niet blij mee maar het levert De Oosterpoort uiteindelijk toch een prijs op….

In ’77 vindt er officieel overleg plaats tussen het bestuur van de SJIG en het gemeentebestuur. De gemeente neemt de SJIG heel serieus en het gesprek wordt hoopgevend genoemd. Waarop die hoop gericht is weten we niet maar laat zich raden. In hetzelfde jaar ook een verkennend gesprek “met het bestuursapparaat” van de provincie. De inhoud van dat gesprek weten we evenmin. Maar de provincie komen we jaren later nog tegen.

Een werkgroep van de adviesraad brengt een advies uit aan de openbare Bibliotheek om een jazzdiscotheek en -bibliotheek op te bouwen dor de aanschaf van een flinke collectie jazzplaten en -boeken.

Begroting

Veel geld is er toen overigens niet. Voor 1977 maakt de SJIG een raming van de gepland concerten en ze komt uit op f25.000 (omgerekend ruim €11000). Uiteindelijk krijgt de SJIG  maar 6400 gulden (omgerekend bijna € 3000) van de gemeente minus nog 1000 gulden (€ 450) die de SJIG nog aan de gemeente moet terugbetalen over 1970 (namelijk het gemeentelijke voorschot aan het concert van Freddie Hubbard dat nog steeds moet worden terugbetaald).

De uiteindelijke begroting reserveert f3300 voor concerten, 1500 voor clinics en workshops en 600 voor algemene kosten.

Beleidsplan 1978

In mei 77 stelt de SJIG een beleidsplan voor 1978 vast met een begroting voor de uitvoering van het plan. De beleidsnota bevat de prioriteiten voor de stichting:

  • “een ruimte, welke een vast herkenningspunt voor deze muziek in de stad zal vormen”
  • Een ruim aanbod van jazz en geïmproviseerde muziek, “de noodzaak hierbij van een bundeling en coördinatie van concertaktiviteiten” , samenwerking met de Oosterpoort (en die moet zich vooral beperken tot grotere en/of duurdere produkties) en “voorrang voor vernieuwende tendenzen”
  • Beter jazzopleidingen bij de Stedelijke Muziekschool, aangezien “Groningen hierbij een achtergebleven gebied is”.
  • Inschakeling van jazz- en impromusici bij het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs
  • Een jaarlijkse jazz-dag om “jazz-leven” in Groningen te stimuleren. De jazz-dag moet een staalkaart geven van jazz en impro in stad en ommelanden met vooral deelname van regionale beroeps- en amateurmusici
  • Voortzetting van workshops en clinics.

Om dat allemaal te realiseren moet voor 1978 f29.000 worden begroot.

De concerten in 1977

De SJIG heeft veel meer dan nu een coördinerende rol. Een concertcommissie bestaande uit 2 leden van de adviesraad zorgt voor de coördinatie van de concerten in de stad om overlap van jazzconcerten zoveel mogelijk te voorkomen.

De commissie besluit om in 1977 zelf geen concerten te organiseren maar om in samenwerking met andere podia een goed jazzaanbod in de stad te realiseren. Maar de eindverantwoordelijkheid voor die concerten ligt bij de podia. De commissie besluit ook om een organisatorisch en uitvoerende bijdrage te leveren aan de Zomermanifestatie in 1977.

Wat levert dat aan muziek op in 1977?

In samenwerking met VERA:

Jones achter de piano!! Foto Sem van Gelder

 

 

Sem van Gelder maakte foto’s van het concert van het Philly Joe Jones Quartet, de aangekondigde trompettist Benny Bailey laat het afweten, hij wordt vervangen door Clifford Jordan. Cees Slinger doet mee op piano.

 

 

 

Philly Joe Jones. Foto Sem van Gelder

 

 

 

Clifford Jordan. Foto Sem van Gelder

16 januari: Burton Greene Chorale (in het Pakhuis!)

2 april: Cedar Walton met z’n kwartet

12 april 1977: het Sam Rivers trio met Barry Altschul op drums en Dave Holland op bas.

Sam Rivers en Dave Holland (staand), foto Sem van Gelder

22 oktober: drummer Elvin Jones met een kwintet, met o.a. Pat LaBarbara en Michael Stewart op saxofoon en bassist Andy McCloud.

Elvin Jones foto Sem van Gelder

6 november; tenorsaxofonist Sam Lee en de oud-stijl jazzband La Vida uit Groningen van New Orleans promotor Adam Olivier (1943-2013).

29 december: Johnny Griffin en het Art Taylor Quartet

Johnny Griffin Foto Sem van Gelder

Zomermannifestatie in het Sterrebos

Sterrebos. Foto: J.R. Ubels

In Sterren in het bos  (Sterrebos) treden grote namen op:

31 juli: drummer Max Roach met z’n kwartet, samen met tenorsaxofonist Odeon Pope, Reggie Workman, de bassist van John Coltrane, en Cecil Bridgewater op trompet. Omdat de rest van de band te laat in Groningen arriveert begint Roach zelf het concert alvast en onderhoudt het publiek met een spectaculaire drumsolo, volgens de recensie de volgende dag in het Nieuwsblad van het Noorden “onbetwist hoogtepunt van de dag”  .

11 augustus: Michel Waisvisz (1949-2008), componist, podiumkunstenaar en uitvinder van elektronische muziekinstrumenten

14 augustus: Saxofonist Earl Von Freeman (1923 – 2012) met zijn kwartet, voor het eerst in Europa, exclusief gecontracteerd voor het Laren festival, maar dankzij de inventiviteit van Adriaan de Voogd speelt Von Freeman ook hier in het Sterrebos

21 augustus: saxofonist David Murray met een kwintet en Hans Dulfer met zijn Perikels

David Murray

David Murray, Bimhuis 2012. Foto Willem Schwertmann

Groninger Jazzdag

Op 18 september wordt voor het eerst de Groninger Jazzdag georganiseerd in de Oosterpoort, La Vida Jazzband, Rein de Graaff /Dick Vennink en het Groninger Workshoporkest treden op voor 784 betalende toeschouwers. De SJIG verwacht niet dat het format een lang leven is beschoren.

Jazztrophee

Ook voor het eerst dit jaar, de uitreiking van de Groninger Jazztrophee, een gestileerd trompetventiel (“Het Verguld Ventiel”), ontworpen door Jan Jetten uit Havelte. De prijs wordt op advies van de SJIG door de wethouder cultuur uitgereikt aan Peter Smids voor zijn bijdrage aan de Groninger jazz “middels zijn concertbeleid voor de Oosterpoort”.

Jazzmarathon

Dit jaar ook weer een jazzmarathon in De Oosterpoort met o.a. (hou je vast..) Cecil Taylor, het World Saxophone Quartet (met o.a. David Murray, Julius Hemphill, Oliver Lake en Hamlet Bluiett), het Art Ensemble of Chicago en het Willem Breuker Kollektief.

Door naar 1978

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: