Stichting Jazz in Groningen

De Stichting Jazz in Groningen wil haar doelstelling: ‘het bevorderen van de jazz en geimproviseerde muziek in de meest brede zin van het woord’, vervullen door met haar reguliere concerten te zorgen voor continuïteit in het bijzondere muziekaanbod op kleinere podia.

De Stichting Jazz in Groningen nam begin 2003 het initiatief tot oprichting van het samenwerkingsverband ‘Jazz in Groningen’. Tot 2010 was de SJIG namens de partners aanvrager van subsidies, coördinator en financieel eindverantwoordelijk. Nadat deze subsidiering in 2010 verviel, bleef de afstemming van programmering gehandhaafd, o.a. via de SJIG web-site, waar, vanuit haar doelstelling, alle haar bekende jazz-events in Groningen opneemt.

De Stichting Jazz In Groningen (SJIG) stelt zich ten doel het bevorderen van de geïmproviseerde muziek casu quo de Jazz in Groningen in de meest ruime zin van het woord (statuten, art 2-1).

Zij wil dit doel  verwezenlijken door het stimuleren en het coördineren van initiatieven en plannen onder meer ten aanzien van concerten, cursussen voor amateurs, en andere geschikte middelen (statuten, art 2-2).

De SJIG kent een onbezoldigd bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Bertram Dingshoff (voorzitter),
  • Willem Schwertmann (secretaris),
  • Wim van de Vrugt (penningmeester),
  • Marlies Hulzebos (lid) en
  • Bart Hollebrandse (lid).

De Stichting Jazz in Groningen is een vrijwilligers-organisatie, met ANBI status, en wordt ondersteund door o.a. het Nederlands Fonds podiumkunsten en de  Kunstraad Groningen.
In deze voor cultuur moeilijke periode zijn donaties, giften e.d. zeer welkom (en nog steeds aftrekbaar voor 125%).

Het rekeningnummer van de SJIG is St Jazz in Groningen: NL74 INGB 0669 6647 66.
Het fiscaal nummer / RSIN van de SJIG is 44.13.398.

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: