Concert Vloeimans en Florizoone helaas uitgesteld

We moeten jullie helaas teleurstellen: het concert van Vloeimans en
Florizoone a.s. woensdag kan niet doorgaan. We hadden ons er zo op
verheugd. De gemeente zou vandaag een besluit nemen over een aanvraag
van Brouwerij Martinus om ontheffing van de maximale omvang van het
aantal van 30 bezoekers. Alles leek erop dat 50 bezoekers verdeeld over
de beide – gescheiden – zalen geen probleem zou zijn. Helaas heeft de
gemeente daarover vandaag geen besluit genomen. Misschien dat de
gemeente morgen besluit maar we vinden dat we daar niet op kunnen
wachten omdat we zowel de muzikanten als de mensen die een kaartje
hebben gekocht niet op het laatste moment willen informeren. We hebben
daarom vandaag besloten het concert uit te stellen tot betere tijden. De
entreekosten worden zo snel mogelijk worden gerestitueerd. We vragen –
wederom – begrip voor ons besluit.

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: