Tijdlijn

In de tijdlijn kunt in chronologisch volgorde de rijke geschiedenis van de Stichting Jazz in Groningen volgen. Het lukt ons niet om in een keer de hele geschiedenis te beschrijven. We doen het dus ook in brokken, de komende maanden zullen we regelmatig nieuwe hoofdstukken toevoegen totdat we denken dat het klaar is.

 

SJIG Geschiedenis

1980
27 / 01 / 1980

1980: “the saddest place on earth”

De subsidie van de gemeente is verhoogd, niet tot het in het beleidsplan begrote bedrag van fl 60.000 maar tot slechts fl 45.000. De geleidelijke stijging naar fl75.000 in 1982…Lees verder

1979
02 / 04 / 1979

1979: een eigen jazzhuis

In 1979 gaat het de SJIG voor de wind. De gemeente stelt de komende jaren structureel extra budget voor de stichting beschikbaar, voor 1979 fl 15.000, minder dan nodig om…Lees verder

1978
18 / 02 / 1978

1978: breuk met De Oosterpoort

Een eigen jazzhuis houdt het bestuur ook in 1978 bezig. Het lijkt een onmogelijke wens. Maar er gloort toch een beetje licht aan de horizon want er vindt een gesprek plaats tussen het bestuur en de nieuwe exploitanten van het Spiegheltheater (daarvoor De Spieghel),…Lees verder

1977
08 / 01 / 1977

1977: op zoek naar samenwerking

Bestuur Het bestuur en de adviesraad beginnen in 1977 in een andere samenstelling. Eddy neemt zitting in de adviesraad, Henk Hofstee neemt zijn plaats in als secretaris. De adviesraad bestaat…Lees verder

1976
12 / 01 / 1976

1976, oprichting van de Stichting Jazz in Groningen

De SJIG zoals die in 1976 wordt opgezet is een echte bestuurlijke organisatie. Ze bestaat uit een bestuur en – anders dan de jazzwerkgroep – uit een Raad van Advies. Men kiest voor een stichting…Lees verder

1970
31 / 08 / 1970

1970 – 1975: opmaat SJIG

De formele start van de Stichting Jazz is 1976 maar we beginnen in 1970, of eigenlijk ergens eind jaren ’60. Helemaal kunnen we niet meer achterhalen wanneer er precies wat gebeurde. De jazzarchieven uit…Lees verder

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: