Tijdlijn

In de tijdlijn kunt in chronologisch volgorde de rijke geschiedenis van de Stichting Jazz in Groningen volgen. Het lukt ons niet om in een keer de hele geschiedenis te beschrijven. We doen het dus ook in brokken, de komende maanden zullen we regelmatig nieuwe hoofdstukken toevoegen totdat we denken dat het klaar is.

 

SJIG Geschiedenis

2000
12 / 02 / 2000

2000: onzekere subsidies

Financieel gezien brengt het jaar 2000 nogal wat veranderingen mee voor de SJIG. De structurele subsidie van de gemeente wordt een incidentele subsidie die in het vervolg elk jaar opnieuw…Lees verder

1999
12 / 02 / 1999

1999: cultuurnota De Kunst van Groningen

De gemeente Groningen (wethouder Wicher Pattje) komt dit jaar met een nieuwe cultuurnota, De Kunst van Groningen, gebaseerd op het advies van de Adviesraad Cultuur. De Nota heeft consequenties voor…Lees verder

1998
10 / 02 / 1998

1998: Henri de Wolfprijs revisited

Net als 1997 wordt 1998 ook een rustig jaar, weliswaar veel concerten maar geen grote politieke of bestuurlijke crises die moeten worden opgelost. Vanwege de eerdere korting op de structurele…Lees verder

1997
06 / 02 / 1997

1997: rustig vaarwater

Na het rumoerige jaar 1996 is de SJIG in “rustiger vaarwater” gekomen volgens het jaarverslag. Weliswaar minder structurele subsidie vangwege de vorige kaar ingezette kortingen, maar met incidentele subsidies worden…Lees verder

1996
01 / 02 / 1996

1996: subsidieperikelen….

Veel gedoe in 1996 en het draait veelal om (mogelijke) kortingen op subsidies. JazzMarathon Vanaf dit jaar vindt de JazzMarathon voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de SJIG plaats, uiteraard…Lees verder

1995
28 / 03 / 1995

1995: SJIG-marathon

Vooruitlopend op de in mei te verschijnen cultuurnota van wethouder Henk Pijlman (D’66) van cultuur komt In de Adviesraad Cultuur in maart met een advies (aan Pijlman) om geen structurele…Lees verder

1994
21 / 03 / 1994

1994: nieuw bestuur, nieuwe koers

In 1994 gaat een geheel nieuw samengesteld bestuur aan de slag om voor de stichting een nieuwe koers uit te zetten. Het bestuur is Willem Wessels (zat daarvoor in het…Lees verder

1993
15 / 03 / 1993

1993: SJIG zoekt een podium (en een nieuw bestuur)

“Jazz ligt erbij als een kadaver met een troep gieren erboven”. Dit is de omineuze kop van een uitgebreid artikel van Renze de Vries over jazz in de theaterbijlage van…Lees verder

1992
11 / 03 / 1992

1992: de tering moet naar de nering

Het bestuur is het jaar druk bezig de aangekondigde korting op de subsidie ongedaan te maken en een oplossing te vinden voor de gevolgen. Het bestuur zet de dreiging van…Lees verder

1991
09 / 03 / 1991

1991:  Het Pamflet!

Na een toegankelijk geprogrammeerde aanloop in het nieruwe onderkomen van de SJIG, jazzcafé Overstag, vorig jaar wil de SJIG vanaf 1991 weer wat spannender gaan programmeren: minder mainstream, meer impro…Lees verder

De Stichting Jazz in Groningen wordt ondersteund door: